Kontakt

Adresa: Sv. Mateja 120, Zagreb
E-mail: tkswibir(at)tkswibir.hr
Matični broj: 1819267
OIB: 96866297102
Žiro račun: 2500009-1101158002
SWIFT: HAABHR22 IBAN: HR23 2500 0091 1011 58002

Predsjednik kluba: Marko Miličić   +385 99 2222772   marko.milicic(at)tkswibir.hr
Tajnik kluba: Goran Jakovac   098 38 7086   goran.jakovac(at)tkswibir.hr

Informacije o upisu novih članova, treninzima i terminima:
Trener: Vladimir Žic 091 528 5166 vladimir.zic(at)gmail.com
Trener: Vinko Vrebac 091 7913 174 cole0608(at)gmail.com